image1

GLOBAL NETWORK

In Winwell Logistics, through strong globe networking, we provide service to following cities/countries: 


  • China -- Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou, Zhongsan, Xiamen, Fuzhou, Shanghai, Ningbo, Suzhou, Nanjing, Qingdao, Tianjin, Xi'an, Dalian Jinan, Lianyungang, Rizhao, Zhengzhou, Chongqing.
  • South/North East Asia -- Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Japan, Korea , India, Singapore
  • U.S.A -- Los Angeles, San Francisco, Seattle, Portland, Dallas, Phoenix, Chicago, Minneapolis, Atlanta, Kansas City, Saint Louis, Boston, Miami, New York, Philadelphia.
  • Europe -- Rotterdam, Hamburg, Bremerhaven, London, Budapest, Le Havre, Antwerp
  • Other Locations -- Licensed in more than 30 countries.